Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä

Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalisessa viittomakieliyhteisössä on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen ja nimistöntutkimuksen alta. Se käsittelee viittomakielessä käytettäviä visuaalisia henkilönnimiä ja näitten omaperäisten nimien merkitystä viittomakielisten identiteetille. Tutkimuksessa kuvataan, miten henkilöviittomat ja viittomakielellä nimeäminen ovat muuttuneet suomalaisen viittomakielen 150-vuotisen historian aikana sekä sitä, miten viittomakielen asema ja ympäristössä puhutun kielen vaikutus heijastuu henkilöviittomiin. Teoksessa vertaillaan myös henkilöviittomien ja muun viittomiston välisiä rakenteellisia ja merkitysopillisia piirteitä.